top of page

Konferencja pn. "Inteligentna Specjalizacja "Żywność Wysokiej Jakości" woj. warmińsko-mazurskiego

W dniu 20.09.2023 w Hotelu HP Park w Olsztynie odbyła się Konferencja dla Interesariuszy Inteligentnej Specjalizacji "Żywność Wysokiej Jakości", organizowanej w ramach inicjatywy WaMa Smart Lab. Zainteresowanie udziałem w konferencji wyraziło ponad 150 osób, reprezentujących przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracyjne oraz instytucje nauki, których działalność jest skoncentrowana wokół sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Cieszymy się, że w spotkaniu wzięło udział tak wielu lokalnych przedsiębiorców z sektora, którzy mieli okazję wysłuchać ciekawych prezentacji, prowadzonych przez doświadczonych prelegentów.

Konferencję otworzył Pan Marszałek województwa warmińsko - mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który przedstawił kilka istotnych statystyk dot. lokalnych przedsiębiorstw i zwrócił uwagę na ich potrzeby między innymi w kontekście rozwoju technologicznego. Swoją prezentację przedstawiła również Pani Dyrektor Dorota Kopeć, która krótko podsumowała inicjatywę “Żywność Wysokiej Jakości”. Następnie doświadczeni prelegenci i eksperci sektora wygłosili swoje prelekcje, których tematyka dotyczyła rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw, metod pozyskiwania finansowania i dostępnych na rynku form wsparcia dla sektora produkcji i przetwórstwa żywności. Podczas konferencji miała miejsce również interaktywna prezentacja Pani Magdaleny Gajdzińskiej, przedstawicielki Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej w Brukseli, która opowiedziała uczestnikom o prowadzonych przez Komisję Europejską badaniach i innowacjach na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych oraz sposobach ich finansowania.

Zwieńczeniem części merytorycznej wydarzenia był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli:

  • dr. inż. Aleksander Surażyński – przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

  • dr. hab. Inż. Leszek Chmielewski – przedstawiciel Katedry Sztucznej Inteligencji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

  • Tomasz Piłat – prezes LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

  • Alicja Adamiec-Ślipy - wiceprezes w OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy

  • Michał Mądry – przedstawiciel akceleratora Foodtech.ac.


Paneliści wymienili się swoimi spostrzeżeniami i opiniami w kontekście głównego pytania panelowego: „Czy nowe technologie są szansą czy zagrożeniem dla producentów regionalnej, tradycyjnej żywności?”.

Wydarzenie zakończyło się wspólnym obiadem dla wszystkich uczestników, podczas którego mieli oni okazję do wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń.

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji i mamy nadzieję, że wydarzenie dostarczyło Wam wiele ciekawej i merytorycznej wiedzy oraz była okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.


Poniżej zamieszczamy wszystkie prezentacje, które zostały zaprezentowane podczas konferencji:

Podsumowanie inicjatywy WaMA SmartLab_Dorota Kopeć
.pdf
Pobierz PDF • 2.20MB

Seedbed Incubator EIT Food_Olga Pelekh
.pdf
Pobierz PDF • 3.00MB

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w IS ZWJ_Leszek Chmielewski
.pdf
Pobierz PDF • 2.17MB

Sieć Dziedzictwo Kulinarne_Jarosław Sarnowski
.pdf
Pobierz PDF • 1.12MB

Miody Wowka_Marek Molęda
.pdf
Pobierz PDF • 2.04MB


Horyzont Europa_Bożena Podlaska
.pdf
Pobierz PDF • 2.53MB

Badania_Magdalena Gajdzińska
.ppt
Pobierz PPT • 24.86MB

Partnerstwo Europejskie_Iwona Kieda
.pdf
Pobierz PDF • 3.53MB

EIT Food_Jeliński
.pdf
Pobierz PDF • 2.55MB25 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page