top of page

Nabór na Liderów IS Żywność Wysokiej Jakości!

Zaktualizowano: 3 lis 2022

Już od 1.10.2022 r. najbardziej inteligentne organizacje sektora rolno-spożywczego w województwie warmińsko-mazurskim będą mogły zgłaszać się do programu, by otrzymać tytuł Lidera Inteligentnej Specjalizacji "Żywność Wysokiej Jakości" województwa warmińsko-mazurskiego oraz uzyskać dostęp do licznych warsztatów, spotkań i konferencji, które pomogą Liderom w zwiększeniu innowacyjności, wymianie doświadczenia i wiedzy oraz nawiązaniu nowych współpracy i partnerstw.

Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz firma doradcza Enky Consulting poszukują przedsiębiorstw zajmujących się produkcją lub przetwórstwem żywności, cechujących się wysokim poziomem innowacyjności, bądź pragnących zwiększyć swój poziom innowacyjności, a także start-upów, instytucji naukowych zajmujących się tematyką innowacyjności i sektora rolno spożywczego, stowarzyszeń i fundacji promujących rozwój konkurencyjności i innowacyjności oraz instytucji administracji publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, z województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Poszukiwane podmioty mają szansę otrzymać tytuł Lidera Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” Województwa Warmińsko Mazurskiego! Tytuł ten jest przeznaczony dla firm z Warmii i Mazur, które odznaczają się chęcią wzmacniania innowacyjności i budowania społeczności producentów i przetwórców żywności w regionie. Dzięki uzyskaniu tytułu, Liderzy będą mogli:

  • Wziąć udział w warsztatach i konferencjach przeznaczonych dla najbardziej innowacyjnych firm i podmiotów sektora, dzięki czemu dowiedzą się jakie są najważniejsze trendy technologiczne, regulacyjne i ekonomiczne w sektorze

  • Wyróżnić się spośród producentów i przetwórców żywności dzięki nagrodzie Lidera Żywności Wysokiej Jakości Województwa Warmińsko Mazurskiego 2022/2023

  • Nawiązać relacje z potencjalnymi partnerami, dostawcami i klientami z całego województwa

  • Nawiązać dialog z Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach potrzeb i oczekiwań dotyczących wsparcia przedsiębiorstw sektora w kolejnych latach


Inteligentne specjalizacje (ang. smart specialisation) to idea zaproponowana przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020 promująca rozwój regionów/krajów poprzez sektory gospodarki oparte na wiedzy, będące źródłem przewag konkurencyjnych. Koncepcja „smart” odzwierciedla konieczność koncentrowania interwencji publicznej na obszarach wyróżniających się największym potencjałem innowacyjnym jak i potrzebę pobudzania kreatywności w sektorach silnie zakorzenionych w gospodarce danego regionu. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, rolą Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest prowadzenie polityki rozwoju regionu, w tym m.in. w zakresie przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Zarząd Województwa, jako organ wykonawczy odpowiada m.in. za przygotowanie i monitorowanie Strategii oraz jej realizację.


Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie koordynuje proces formułowania Strategii rozwoju województwa obejmującej również politykę opartą na IS regionu. Skuteczna realizacja procesu inteligentnych specjalizacji wymusza konieczność stymulacji powiązań zależnych i wzajemnie wspierających się podmiotów tj. kluczowych – przedsiębiorców, ale także sfery B+R , otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.


Do udziału w inicjatywie zapraszamy przedsiębiorstwa, instytucje naukowe, start-upy, fundacje i stowarzyszenia oraz jednostki administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego.

Aby uzyskać tytuł Lidera, serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza oceny podmiotu. Po pozytywnej ocenie podmiotu, wymagane jest podpisanie deklaracji współpracy w ramach inteligentnej specjalizacji.


Więcej szczegółów na stronie: http://www.zywnoscwim.pl/
62 wyświetlenia0 komentarzy

Comments


bottom of page