top of page

Inteligentna Specjalizacja województwa warmińsko-mazurskiego
Żywność Wysokiej Jakości

logo zwj.PNG
fundusze europejskie.jpg
polska.png
kolor.jpg
unia europejska.jpg

Realizacja inicjatywy finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Rolniczy
Net Covering Crops
Wheat Crop
Drone Rolnictwa
Seedlings
Inside Greenhouse
Harvesting Crop Field
Hay Bales
Harvesting Wheat

O inicjatywie

 

Żywność Wysokiej Jakości Warmii i Mazur to inicjatywa mająca na celu stworzenie społeczności najbardziej innowacyjnych firm z województwa warmińsko-mazurskiego z sektora produkcji i przetwórstwa żywności.

Działamy z inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla dobra lokalnych przedsiębiorców

i instytucji w sektorze produkcji i przetwórstwa żywności.

Szklarnia

Wydarzenia

Obecnie brak nadchodzących wydarzeń

Cele WaMa Smart Lab

 

Partnerstwo

Nawiązanie współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim
a liderami żywności

Współpraca

Wsparcie tworzenia regionalnego systemu współpracy przedsiębiorców

Innowacje

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

Ekosystem

Tworzenie warunków dla rozwoju nowych technologii, wymiany wiedzy i doświadczenia oraz budowanie zaufania pomiędzy uczestnikami sektora

Jak zostać Liderem?

01

Sprawdź, czy Twój podmiot spełnia wymogi formalne.

Szukamy organizacji, które:

 • Prowadzą działalność w sektorze produkcji lub przetwórstwa żywności;

 • Są zainteresowane zwiększeniem poziomu innowacyjności poprzez wdrażanie nowych produktów, usług lub procesów;

 • Funkcjonują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Liderami Inteligentnej Specjalizacji "Żywność Wysokiej Jakości" mogą być firmy, które spełniają przynajmniej 2 z poniższych warunków:

 • Funkcjonują na rynku co najmniej 3 lata;

 • Korzystały, aplikowały lub zamierzają aplikować o środki unijne na działania innowacyjne;

 • Prowadziły współpracęz instytucjami naukowymi, edukacyjnymi, parkami technologicznymi, klastrami, inkubatorami lub akceleratorami przedsiębiorczości w ciągu ostatnich 10 lat;

 • Są zaangażowane w działania dotyczące opracowania bądź wdrożenia nowych lub ulepszonych produktów, lub procesów biznesowych w obszarze Żywność Wysokiej Jakości;

 • Zarejestrowały co najmniej jedno prawo do technologii dotyczące Żywności Wysokiej Jakości (np. patent, wzór użytkowy, prawo do wzoru);

 • Eksportują towary lub usługi;

 • Angażują w swoją działalnoś personel naukowy.

02

Wypełnij formularz aplikacyjny.

Przycisk odnoszący do formularza znajduje się pod tą listą.

03

Daj nam kilka dni na ocenę Twojej organizacji!

Obiecujemy, że nie potrwa to zbyt długo - maksymalnie do 5 dni roboczych.

04

Wypełnij deklarację intencji współpracy.

W celu uwzględnienia Twojej organizacji w programie będziemy potrzebować listu intencyjnego, w którym wyrazisz chęć zostania Liderem.

Wzór deklaracji znajduje się pod tą listą.

05

Odbierz certyfikat Lidera IS i bierz udział w wydarzeniach!

Dzięki statusowi Lidera Ty i Twój zespół będziecie mogli wziąć udział w warsztatach, konferencjach i innych wydarzeniach przeznaczonych dla najbardziej inteligentnych firm województwa!

Nie zapomnij pochwalić się statusem Lidera na swojej stronie internetowej

i mediach społecznościowych, aby wszyscy wiedzieli, że Twoja firma należy do najlepszych!

Zostań liderem województwa!

Rozwój

Warsztaty i konferencje dotyczące rozwoju innowacyjności w sektorze

Innowacje

Wiedza o najnowszych trendach w sektorze i współpraca z jednostkami naukowymi

Kontakty

Kontakty z potencjalnymi dostawcami

i klientami

Znak Lidera

Znak jakości Lidera Żywności Wysokiej Jakości Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022/2023

Korzyści

Pomidory

Dla kogo?

Mikro i małe Przedsiębiorstwa

Mikro i małe przedsiębiorstwa rozwijające swoje produkty w oparciu o potrzeby rynkowe

Średnie i duże przedsiębiorstwa

Średnie i duże przedsiębiorstwa zainteresowane zwiększeniem inteligencji organizacji i innowacyjności

Startupy i instytucje naukowe

Startupy i instytucje naukowe tworzące

i wdrażające innowacje technologiczne

Administracja
publiczna

Instytucje publiczne takie jak uczelnie czy jednostki samorządu terytorialnego, dążące do wspierania rozwoju firm i regionu

Obszary specjalizacji
"Żywność Wysokiej Jakości"

Specjalizacja opiera się na przemyśle rolno-spożywczym i dynamicznym rozwoju rolnictwa lokalnego i tradycyjnym przetwórstwie żywności opartej o regionalne surowce i krótkie łańcuchy sprzedaży oraz produkcji żywności o projektowanych funkcjach. Odpowiada ona na potrzeby konsumentów związane ze zdrowym stylem życia.

W inicjatywie wziąć udział mogą podmioty m.in. z branż takich jak:

pexels-photo-3377370.jpeg

Chów i hodowla ryb oraz zwierząt

pexels-photo-126588.jpeg

Produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt

pexels-photo-1093769.jpeg

Produkcja żywności nieprzetworzonej

ezgif-3-babc5e1317.png

Przetwórstwo spożywcze

ezgif-3-b5770dc640.png

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych

pexels-photo-2933243.jpeg

Produkcja maszyn dla rolnictwa

Jesteś zainteresowany wzięciem udziału w inicjatywie, chociaż Twoja branża nie znajduje się w liście powyżej? Nic straconego! Odezwij się do nas, a przeanalizujemy czy działalność Twojego podmiotu jest związana z inteligentną specjalizacją!

Informacje prasowe

Dołącz do grupy na Facebooku

Dołącz do naszej grupy społecznościowej na Facebooku, by zawsze być na bieżąco!

 • Facebook

Organizatorzy

Inicjatywa jest współrealizowana przez firmę Enky Consulting dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Realizacja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

warmia_mazury_LOGO_RGB.jpg
enky-consulting.png
fundusze europejskie.jpg
polska.png
kolor.jpg
unia europejska.jpg
bottom of page